Regulativ for jord – samt områdeklassificering 2021

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. april 2021 at sende forslag til nyt Regulativ for jord, inkl. områdeklassificering i offentlig høring i fire uger.

Offentliggjort den 16. april 2021

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til Regulativ for jord – samt områdeklassificering. Forslaget erstatter det eksisterende regulativ for jord, vedtaget af Byrådet i maj 2017.

Regulativet indeholder bestemmelser for jord som er affald, opdateringer til kommunens områdeklassificering, samt en ny digital løsning for anmeldelse af jord.

Regulativet er revideret, fordi der er vurderet nye områder til områdeklassificeringen og der er vedtaget ny lovgivning om gebyr for anmeldelse af jord.

Læs forslaget til nyt Regulativ for jord 2021

Læs Forslag appendiks A til Regulativ for jord 2021

Hvis du har synspunkter eller forslag til ændringer i det fremlagte forslag, skal høringssvar sendes til Center for By, Land og Vand senest mandag den 17. maj 2021 på mail til blv@helsingor.dk

Alle høringssvar vil blive vurderet og fremlagt i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af regulativet på møde den 22. juni 2021.

Læs det gældende Regulativ for jord

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk