Regulativ for Husholdningsaffald 2021

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 12. april 2021 at sende forslag til nyt Regulativ for Husholdningsaffald i offentlig høring i 4 uger.

Offentliggjort den 19. april 2021

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 12. april 2021 at sende forslag til nyt Regulativ for Husholdningsaffald i offentlig høring.

Det nye regulativ er udarbejdet i konsekvens af Energiforliget 2020, som betyder, at affaldssortering, genbrug og genanvendelse i både husholdninger og erhverv skal forbedres markant. Kommunerne skal sikre regelgrundlaget for nye affaldsordninger ved at vedtage nye regulativer for såvel husholdnings- som erhvervsaffald.

De nye krav betyder blandt andet, at husholdningsaffaldet fremover skal sorteres i 10 fraktioner. Der skal etableres henteordninger for alle 10 fraktioner, hvilket indebærer betydelige forandringer for både borgere og indsamlingsordninger. Den ny lovgivning stiller endvidere krav om sporbarhed for bygge- og anlægsaffald.

Læs forslag til nyt regulativ

Dagsordenen fra By-, Plan- og Miljøudvalgets møde

Hvis du har synspunkter eller forslag til ændringer i det fremlagte forslag skal høringssvar sendes til Center for By, Land og Vand senest mandag den 19. maj 2021.

Alle høringssvar vil blive vurderet og fremlagt i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af regulativet på møde den 22. juni 2021.

Se gældende regulativ for husholdningsaffald.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk