Regulativ for Erhvervsaffald 2021

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 12. april 2021 at sende forslag til nyt Regulativ for Erhvervsaffald i offentlig høring i 4 uger.

Offentliggjort den 19. april 2021.

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 12. april 2021 at sende forslag til nyt Regulativ for Erhvervsaffald i offentlig høring.

Det nye regulativ er udarbejdet i konsekvens af Energiforliget 2020, som betyder, at affaldssortering, genbrug og genanvendelse i både husholdninger og erhverv skal forbedres markant. Kommunerne skal sikre regelgrundlaget for nye affaldsordninger ved at vedtage nye regulativer for såvel husholdnings- som erhvervsaffald.

De nye krav betyder blandt andet, at virksomheder skal sikre sortering af deres erhvervsaffald i 13 fraktioner mhp. genbrug og i næste omgang materialenyttiggørelse. Den ny lovgivning stiller endvidere krav om sporbarhed for byggeanlægsaffald og virksomhedernes pligt til at benytte den kommunale ordning for farligt affald erstattes af valgfrihed til at benytte anden godkendt ordning.

Læs forslaget til nyt regulativ

Dagsordenen fra By-, Plan- og Miljøudvalgets møde

Hvis du har synspunkter eller forslag til ændringer i det fremlagte forslag skal høringssvar sendes til Center for By, Land og Vand senest mandag den 19. maj 2021.

Alle høringssvar vil blive vurderet og fremlagt i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af regulativet på møde den 22. juni 2021.

Se gældende regulativ for erhvervsaffald

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk