Opsætning af flagespalier langs Strandvejen

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af 23 flagstænger på strækningen Strandvejen 130-232 i Snekkersten.

Du har mulighed for at sende os bemærkninger. Fristen for at sende bemærkninger er d. 15. marts 2022.

Vi videresender eventuelle bemærkninger til ansøgeren, som har mulighed for at kommentere dem, inden vi træffer afgørelse i sagen.

Placeringen er markeret med gul markeringsspray på strækningen, så det er muligt for dig at gå en tur og se hvor de skal placeres.

Ansøgningen

Snekkersten flaglaug søger om tilladelse til opsætning af 23 flagstænger i rabatten på vandsiden af Strandvejen fra nr. 130 til nr. 232. De forventes at være i anvendelse ca. 5-8 flagdage i løbet af et år.

Flagstængerne opsættes og nedtages på hver flagdag af flaglaugets frivillige.

Se kortbilag

Derfor hører vi dig

Vi hører dig for at få oplysninger om specifikke, lokale forhold, før vi beslutter, om vi kan tillade projektet. Bemærkningerne er vejledende for os og vil indgå i den endelige stillingtagen.  

Har du spørgsmål til ansøgningen eller lovgivningen mv., er du velkommen til at kontakte Parkeringsservice Helsingør.

Bemærkninger sendes til Parkeringsservice@helsingor.dk

Skriv venligst sagsnummer 21-31670 i overskrift eller titel.

Med venlig hilsen
Trafik, Vej og Parkering, Helsingør Kommune

Parkeringsservice

Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk