Indkaldelse af idéer og forslag til udvikling af Sommariva

Offentliggjort d. 7 september 2022

 

Kom med din mening forud for planlægningen

Byrådet besluttede den 2. maj 2022 at igangsætte planlægning for udvikling af Sommarivagrunden (den gamle stadiongrund) ved en lokalplan og et tilhørende tillæg til kommuneplanen.

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til kommuneplantillæg 21 senest den 28. september 2022.

Kommuneplantillægget skal muliggøre etablering af boliger, rekreative formål og park på det tidligere stadionområde. Området er i dag er omfattet af kommuneplanramme 1.F44 - Stadion, som i dag er udlagt til rekreativt område med specifik anvendelse til boligformål og kommuneplanramme 1.B84 som i dag er udlagt til boligformål.

Den nye kommuneplanramme 1.B98 erstatter kommuneplanramme 1.F44 og øger bebyggelsesprocenten for området fra 25 % til 50 % og giver mulighed for, boliger, park og parkering på en mindre del af arealet. Kommuneplanramme 1.B84 reduceres i afgrænsningen for at muliggøre parkering i den nye kommuneplanramme 1.B98. 

Den ønskede anvendelse til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50 % er ikke i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 1.F44, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

 

Indkaldelse af forslag og ideer

Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til den forestående planlægning, ved en offentlig høring, efter planlovens § 23c., før udarbejdelsen af et kommende planforslag.

 

Høringsperiode

Høringsperioden løber fra den 7. september 2022 til den 28. september 2022.

 

Sådan indsender du dine idéer og forslag

Idéer og forslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden (benyt link nedenfor).

Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Helsingør Kommuneplan 2019.

Link til kommuneplantillæg 21 hvor bemærkningerne skal indsendes

Invitation til borgermøde

Til mødet den 21. september kan du møde borgmester Benedikte Kiær og formand for By-, Plan- og Trafikudvalget, Janus Kyhl fra Helsingør Kommune, der sammen med projektudvikler Lars Bramsen og byudviklingschef Stig Ammitzbøll Jørgensen fra PensionDanmark samt arkitekterne, Nils Holscher og Søren Yde fra Holscher Nordberg Arkitekter, vil præsentere projektet og svare på spørgsmål.

Du kan også se en byrumsudstilling om det kommende boligområde.

 

Tilmelding

Orienteringsmødet afholdes på Stadion Grunden, Ndr. Strandvej 14, 3000 Helsingør. 

Tid: Onsdag den 21. september kl. 16.30-18.00.

Du tilmelder dig ved at udfylde formularen med kontaktoplysninger her:

Tilmeld dig orienteringsmødet

Tilmeldingsfristen er søndag d. 18. september.

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Rasmus Kristian Pejter Rasmussen, hvis du har spørgsmål.

Rasmus Kristian Pejter Rasmussen træffes på rasra@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB