Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplantillæg 14 for Helsingør Idrætspark

Kom med input til planlægningen af Helsingør Idrætspark senest den 11. november 2022.

Baggrund og formål

Byrådet har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for Helsingør idrætspark.

Plangrundlaget er dels en rettelig lovliggørelse af det eksisterende Helsingør Stadion, dels skal det muliggøre etableringen af et Superliga-stadion med en tilskuerkapacitet på op til 10.000 tilskuere, en hybridbane med træningsfaciliteter og en indendørs tennishal.

Desuden ønskes det, at stadionet kan bruges til kontor, privat service og forsamlingslokale mv. og at idrætsanlæg kan bygges med en maksimal højde på 17 meter målt fra kote 28 (samme niveau på stadionets fodboldbane).

Inddragelse af offentligheden

En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. For at muliggøre en anvendelsesændring og en højere bebyggelse skal der således udarbejdes et tillæg til Kommuneplanens ramme 1.F.21.

Det blå felt udgør Kommuneplanramme 1.F21 Helsingør Idrætspark

 

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til Kommuneplantillæg 14 senest den 11. november 2022. Input sendes via kommunens planportal: https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=33

Bemærkningerne vil indgå i arbejdet og blive forelagt byrådet for forud for beslutningen om at sende planforslaget i offentlig høring.

Når Byrådet har godkendt planforslagene, skal det sendes i offentlig høring. I offentlighedsfasen har alle mulighed for at indsende indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanen.

Helsingør Kommune afholder desuden et borgermøde i høringsperioden om planforslagene. Planforslagene forventes at blive sendt i høring i starten af 2023. 

Høringsperiode

Høringsperioden løber fra den 27. oktober 2022 til den 11. november 2022.

Sådan indsender du dine idéer og forslag

Idéer og forslag skal indsendes via Helsingør kommunes planportal:

https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=33

Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan 2019.

Indkaldelse af idéer og forslag

Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til den forestående planlægning, ved en offentlig høring, efter planlovens § 23c., før udarbejdelsen af et kommende planforslag.

Læs mere om fysisk planlægning på kommunens hjemmeside: https://www.helsingor.dk/demokrati/byggeri-og-byudvikling/

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB