Høring – Forslag til Plan for Cirkulær Økonomi

Offentliggjort den 14. oktober 2022.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 vedtog den 5. oktober 2022, at sende forslag til Plan for Cirkulær Økonomi – fra affald til ressourcer, 2023-2034 i offentlig høring.

Plan for Cirkulær Økonomi er Helsingør Kommunes affaldshåndteringsplan. Den foregående affaldshåndteringsplan hed Affalds- og Ressourceplan 2015-24.

I planen beskrives de fokusområder Helsingør Kommune vil lægge vægt på, og hvilke initiativer der vil blive arbejdet med i den kommende planperiode. 

Planens vision er, at vi skal have mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Vi skal desuden forsat arbejde med mere og bedre genanvendelse.

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger – det vil sige til og med den 12. december 2022.

 

Forslag til Plan for Cirkulær Økonomi 2023-2034

Indsend og se høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til forslaget mv. til og med den 12. december 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. Alle høringssvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på planens side.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 14. november kl. 19.00-20.30 i store sal i Toldkammeret.

Deltagelse kræver tilmelding via dette link.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til miljøingeniør Lena Christensen på lenac@helsingor.dk.