Høring af vandløbsregulering i Rørtang

Helsingør kommune ønsker at øge naturindholdet på markerne ved Flynderupgård

Bl.a. ønskes det at genskabe vådområder ved at omlægge og nedlægge dræn.

Sagen behandles efter vandløbslovens bestemmelser og sendes hermed i de lovpligtige 4 ugers høring.

Læs høringsmateriale

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger inden den 13. december 2022.

Bemærkningerne skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.