Helsingør Kommunes Planstrategi 2030 er nu i høring

Planstrategien er vores værktøj til at arbejde strategisk med bæredygtig byudvikling, med et langt perspektiv og med konkrete tiltag i lokalsamfundene.

Offentliggjort den 26. marts 2021

Planstrategi 2030 er nu i høring

Byrådet besluttede den 22. marts 2021 at vedtage Planstrategi 2030 og sende den i 8 ugers høring.

Planstrategien er i høring i 8 uger i perioden 26. marts 2021 til og med den 24. maj 2021.

 

Planstrategi 2030 er digital - kom med dit bidrag

Vi vil gerne have dine kommentarer og idéer til både planstrategien og til byudviklingen i dit lokalområde og i kommunen generelt.

Alle bidrag tages med som input, når den endelige Planstrategi 2030 skal behandles politisk og vedtages endeligt. Bidragene indgår også som input til det kommende kommuneplanarbejde.

 

Se den digitale Planstrategi på planstrategi2030.helsingor.dk

Se den politiske beslutning (Byrådsmøde 22. marts 2021)

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 24. maj 2021.

Bemærkninger skal indsendes fra selve planstrategi-siden via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på planstrategi-siden (benyt link ovenfor).

 

Digitalt borgermøde om Planstrategien

Den 28. april kl. 17- ca. 19 afholder vi digitalt borgermøde om Planstrategien.

Du kan finde link og yderligere information her.

 

 

Planstrategi 2030 - Strategi for bæredygtig byudvikling

I Kommunens arbejde med byudvikling skal vi tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Planstrategien er vores værktøj til at arbejde strategisk med bæredygtig byudvikling og byplanlægning, med et langt perspektiv og med konkrete tiltag i lokalsamfundene.

6 strategiske spor

Med Planstrategi 2030 fastlægger vi 6 strategiske spor og en række konkrete indsatser. De strategiske spor med konkrete indsatser skal sikre at vi arbejder prioriteret og strategisk med den fysiske byudvikling frem mod Vision 2030, som er vores fælles pejlemærke.

De 6 strategiske spor er:

 • Den internationale by
 • Uddannelsesby Helsingør
 • Plads til flere og mere
 • Attraktive lokalsamfund
 • Bymidternes nye rolle
 • Stærke og grønne forbindelser

 

Fremtidige byudlæg

Planstrategien peger også på 7 konkrete arealer, som vi ønsker at arbejde videre med i en fremtidig byudvikling. Det er arealer ved:

 • Hornbæk (Sauntevej),
 • Tikøb (Hornbækvej,
 • Gurre (Gurrevej),
 • Skibstrup (campingplads),
 • Langesø (sommerhusområdet),
 • Kvistgård (Helsingørsvej) og
 • Helsingør (Ørnholmvej).

Udpegningen er første skridt imod en egentlig byudvikling, der er en langsigtet proces.

 

Miljøvurdering


På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af Planstrategien. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra.

Se afgørelsesannoncen om miljøvurdering

 

 

Har du spørgsmål til Planstrategi 2030, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Julie Tange på tlf. 49 28 24 95.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk