Høring af Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har den 3. maj 2023 besluttet at sende forslag til Regulativ for Husholdningsaffald i høring.

Læs Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald

Læs dagsordenspunktet på dagsordener.helsingor.dk

Center for By, Land og Vand har, i samarbejde med Forsyning Helsingør, lavet et forslag til et revideret Regulativ for Husholdningsaffald. Forslaget er primært lavet på grund af ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald, der skyldes ny lovgivning. Desuden indeholder forslaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer i forhold til det gældende regulativ.

Høringsfrist

Høringsfristen udløber torsdag den 1. juni 2023 kl. 10.

Høringssvar skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på blv@helsingor.dk