Høring af Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har den 3. maj 2023 besluttet at sende forslag til Regulativ for Erhvervsaffald i høring.

Læs Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

Læs dagsordenspunktet på dagsordener.helsingor.dk

Center for By, Land og Vand har, i samarbejde med Forsyning Helsingør, udarbejdet et forslag til et revideret Regulativ for Erhvervsaffald. Forslaget er lavet som følge af ny lovgivning (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.).

De nye regler vil føre til en række ændringer. Her en kort opsummering af de væsentligste ændringer:

  • Virksomheder med små mængder genanvendeligt affald må tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning. I dag må de få afhentet restaffald via den kommunale ordning, men ikke genanvendeligt affald.
  • Opkrævningen skal ske direkte hos virksomheden, også hvis denne er lejer i en ejendom. I dag er det typisk udlejer som sikrer, at der er en affaldsordning til rådighed for ejendommens lejer(e).
  • Selvejende daginstitutioner må ikke længere benytte de kommunale indsamlingsordninger.

 

Høringsfrist

Høringsfristen udløber torsdag den 1. juni 2023 kl. 10.

Høringssvar skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på blv@helsingor.dk