Forslag til nyt busnet

Høring af forslag til nyt busnet i Helsingør, Snekkersten og Espergærde.

Forslag til nyt busnet har været i høring i perioden fra den 8. oktober til den 8. november 2020.

Tak for jeres høringssvar, som vi er i gang med at nærlæse. Alle høringssvarene indgår i vores analyse af, om der er behov for justeringer/ændringer i forslaget til nyt busnet.

Vi forventer at fremlægge en beslutningssag til politisk behandling i februar 2021 om forslag til nyt busnet, inklusiv muligheder for ændringer og økonomiske konsekvenser heraf.

Læs forslaget til nyt busnet
Læs forslaget til nye køreplaner og kort over det nye busnet
Læs udvalgsbeslutningen og bilag til sagen
Se borgermødet på Youtube
Se borgermødet på Facebook

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.