Fornyet høring af forslag til Lokalplan 3.53 for Boliger og fælleshus i Hovparken i Espergærde.

Offentliggjort den 9. maj 2023.

Forslag til Lokalplan har tidligere været i høring. Boligselskabet Nordkysten har efterfølgende ønsket at udvide parkeringen på grund af manglende parkeringspladser og det betyder, at det er nødvendig at ændre på placeringen af fælleshuset. Helsingør Byråd vedtog den 27. februar at sende forslag til Lokalplan 3.53 (lav link til referatet) at sende forslag til Lokalplan 3.53 i fornyet høring.

Hvorfor lokalplan mv.?

Boligkontoret Nordkysten ønsker at renovere Hovparken i Espergærde og etablere tilgængelighedsboliger. I den forbindelse ønsker boligkontoret at etablere erstatningsboliger i tagetagen i en af blokkene der vender mod Hovvej. Desuden er det et ønske at etablere et driftskontor/ fælleshus for bebyggelsen.

 

Læs forslag til Lokalplan 3.35

Læs forslag til Kommuneplantillæg 6

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 6. juni 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Afgørelsen kan påklages til og med den 6. juni 2023. 4 uger fra offentliggørelsen.

Læs miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på catfr@helsingor.dk.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB