Etablering af et nyt udløbsbygværk ved udløbet fra Gurre Sø til Gurre Å

Vi har i Helsingør Kommune valgt at fremme en ansøgning om etablering af et nyt udløbsbygværk ved udløbet fra Gurre Sø til Gurre Å. Projekt har til formål at hindre de udtørringer af åen, der er medvirkende årsag til, at biodiversiteten i åen i dag lider.

Forslaget sendes i fire ugers offentlig høring, så alle har mulighed for at komme med indsigelser til projektet, inden vi træffer afgørelse. Du kan læse mere om projektet i projektforslaget.

Se projektforslag

Eventuelle indsigelser mv. skal sendes til Center for By, Land og Vand inden den 25. september 2021. Det kan ske på blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.