Byrådet har vedtaget "Bæredygtighedsværktøj - for byudvikling"

Offentliggjort den 28. marts 2022

Den 29. november 2021 vedtog Byrådet "Bæredygtighedsværktøj - for byudvikling i Helsingør Kommune".

Tidlig dialog med bygherrerne skal fremme bæredygtighed i projekterne

Værktøjet skal med dialog styrke den bæredygtige indsats i den fysiske planlægning og byudviklingen.

Bæredygtighedsværktøjet indgår som en del af den indledende dialog med bygherre/ansøger, hvor formålet er at tilvejebringe et overblik over projektets samlede bæredygtighedsprofil.

 

Bæredygtighedsværktøjets indhold og konkrete brug

Bæredygtighedsværktøjet skal belyse hvordan det konkrete projekt understøtter en bæredygtig byudvikling. Værktøjet består af et skema til beskrivelse, en samlet vurdering og et ’Bæredygtighedshjul’, der grafisk viser bæredygtighedsprofilen.


Værktøjets skema indeholder en række spørgsmål inden for emnerne: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Spørgsmålene har til formål at konkretisere projektets bæredygtige tiltag og sikre, at bygherren har fokus på, hvor og hvordan projektet kan gøres mere bæredygtigt.

Det er primært et værktøj til brug i forbindelse med den indledende dialog, og det er derfor med fokus på en overordnet og helhedsorienteret vurdering af bæredygtighedsprofilen. Opgaven varetages af Helsingør BYLAB som en integreret del af lokalplanprocessen.

Ved den politiske opstartsdagsorden, hvor lokalplaner igangsættes i By-, Plan- og Miljøudvalget, indgår den samlede vurdering og bæredygtighedshjulet som del af sagsfremstillingen. Hermed får Udvalget et overblik over projektets samlede bæredygtighedsprofil og kan vurdere, om projektet skal igangsættes, eller om der er behov for konkrete justeringer eller yderligere dialog inden opstart.

 

Læs "Bæredygtighedsværktøj for byudvikling"

Evaluering og tilpasning af Bæredygtighedsværktøjet

Bæredygtighedsværktøjet forventes at blive justeret løbende og vil blive evalueret efter 1 år for at sikre, at proceduren efterlever formålet om at sikre bæredygtighed i byudviklingen.

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk