Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for dele af Lokalplan nr. 1.181 – Rasmus Knudsens Vej

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse reduktion af skovbyggelinjen inden for dele af Lokalplan 1.181 - jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Helsingør Kommune har den 12. maj 2021 anmodet Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for dele af lokalplanområdet for at realisere lokalplanens formål.

Lokalplanen blev vedtaget den 22. marts 2021 og offentliggjort den 5. maj 2021.

Læs Miljøstyrelsens afgørelse

Læs Lokalplan 1.181 – Rasmus Knudsens Vej

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer. 

Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk