Reerstrupvej 13 - Tilladelse til regulering af vandløb

Fredensborg og Helsingør Kommuner har givet vandløbstilladelse ved etablering af jernbaneoverkørsel. Desuden til etablering af grøft på Toeltvej 17, 3050 Humlebæk og Reerstrupvej 13, 3490 Kvistgård. Der er tidligere truffet afgørelse om at miljøvurdering ikke er nødvendig.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk