Nordre Strandvej 246B - Tilladelse til etablering af badebro

Vi har givet tilladelse til etablering af badebro på Nordre Strandvej 246B, Ålsgårde, matr.nr. 3L, Ellekilde By, Hellebæk.

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 7. maj 2021.

Eventuel klage skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, på mail blv@helsingor.dk. Vi videresender klagen til Kystdirektoratet sammen med sagens yderligere akter.

Se tilladelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk