Vi har meddelt landzonetilladelse til nyt beboelseshus på en ubebygget grund i landsbyen Nygård.
Matr. 5az, Nygård, Hellebæk. Knudemosestien 4, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk