Energivej 6 - Dispensation

Dispensation fra skovbyggelinje til støjværn omkring Genbrugsplads Helsingør.

Matr. 4m, Rørtang by, Tikøb. Energivej 6, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er til og med 9. april 2021. Klager sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Læs mere i afgørelsen om klageadgang og klageberettigelse.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk