Vederlag for øvrige hverv - 2022

Læs om de vederlag der er givet i 2022 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

§ 16 e i den kommunale styrelseslov fastlægger en pligt for byrådsmedlemmer til at give Byrådet oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hverv, som medlemmet varetager efter valg eller forslag af kommunen. Tilsvarende pligt gælder for så vidt angår ansatte i den kommunale forvaltning.

Byrådet skal offentliggøre disse oplysninger inden udgangen af marts måned.

Luk alle
Åben alle

Benedikte Kiær (C), Borgmester:

Bestyrelsen for Norfors, bestyrelsesmedlem: 27.000 kr.

Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen, næstformand: 75.000 kr.

Jens Bertram (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, formand 186.348 kr.

Michael Mathiesen (C)

Hamletscenen, bestyrelsesmedlem: 10.000 kr.

Birgitte Bergman (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 39.357 kr.

Michael Lagoni (C)

Bestyrelsen for Helsingør Havn, næstformand: 40.148 kr.

Mette Lene Jensen (V)

Bestyrelsen for Helsingør Havn, bestyrelsesmedlem: 40.148 kr.

Ulla Kokfelt (D)

Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S, bestyrelsesmedlem: 20.000 kr.

Gitte Kondrup (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, næstformand: 39.357 kr.

Bestyrelsen for Helsingør Havn, formand: 190.096 kr.

Peter Poulsen (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 39.357 kr.

Bente Borg Donkin (F)

Bestyrelsen for Det Danske Madhus A/S, bestyrelsesmedlem: 20.000 kr.

Allan Berg Mortensen (Ø)

Bestyrelsen for Helsingør Havn, bestyrelsesmedlem: 40.148 kr.

Marlene Harpsøe (Æ)

Bestyrelsen på Plejehjemmet Birkebo, bestyrelsesmedlem: 13.000 kr.

 

 

Birgitte Krohn Madsen

Formand for Beboerklagenævnet: 24.113 kr. (inkl. pension).

Jeppe Buhl Rasmussen

Formand for Huslejenævnet 1.-31. Januar 2022: 1.994 kr. (Inkl. Pension).

Mie Puch Holler

Formand for Huslejenævnet 1. Februar-31. December 2022: 22.118 kr. (Inkl. Pension).

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk