Vederlag for øvrige hverv - 2021

Læs om de vederlag der er givet i 2021 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

§ 16 e i den kommunale styrelseslov fastlægger en pligt for byrådsmedlemmer til at give Byrådet oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hverv, som medlemmet varetager efter valg eller forslag af kommunen. Tilsvarende pligt gælder for så vidt angår ansatte i den kommunale forvaltning.

Byrådet skal offentliggøre disse oplysninger inden udgangen af marts måned.

Luk alle
Åben alle

Benedikte Kiær (C), Borgmester:

Bestyrelsen for Norfors, bestyrelsesmedlem: 27.000 kr.
Movia, bestyrelsen: 53.432 kr.

Jens Bertram (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, formand 209.369 kr.

Lisbeth Læssøe (C)

Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S – bestyrelsesmedlem: 20.000 kr.

Michael Mathiesen (C)

Hamletscenen, bestyrelsesmedlem: 10.000 kr.

Per Tærsbøl (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 39.867 kr.

Duygu N. Aydinoglu (A)

Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S, bestyrelsesmedlem: 20.000 kr.

Gitte Kondrup (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, næstformand: 39.867 kr.

Peter Poulsen (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 39.867 kr.

 

Birgitte Krohn Madsen

Formand for Beboerklagenævnet: 23.685 kr. (inkl. pension).

Jeppe Buhl Rasmussen

Formand for Huslejenævnet : 4.995 kr. (inkl. pension).

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk