Vederlag for øvrige hverv - 2020

Læs om de vederlag der er givet i 2020 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

§ 16 e i den kommunale styrelseslov fastlægger en pligt for byrådsmedlemmer til at give Byrådet oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hverv, som medlemmet varetager efter valg eller forslag af kommunen. Tilsvarende pligt gælder for så vidt angår ansatte i den kommunale forvaltning.

Byrådet skal offentliggøre disse oplysninger inden udgangen af marts måned.

Luk alle
Åben alle

Benedikte Kiær (C), Borgmester:

Bestyrelsen for Norfors, bestyrelsesmedlem: 27.000 kr.
Movia, bestyrelsen: 51.221 kr.
Sport Event Denmark: 36.369 kr. (1. april 2018-niveau)


Duygu N. Aydinoglu (A), Orlov 9.12.19-30.6.20:

Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S, bestyrelsesmedlem (1.7.-31.12.20): 10.000 kr.


Palle Wørmann (A):

Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S, bestyrelsesmedlem (1.1.-30.6.20): 10.000 kr.


Gitte Kondrup (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, næstformand: 39.867 kr.


Peter Poulsen (A)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 39.867 kr.


Lisbeth Læssøe (C)

Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S – bestyrelsesmedlem: 20.000 kr.


Jens Bertram (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, formand 209.369 kr.


Per Tærsbøl (C)

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S, bestyrelsesmedlem: 39.867 kr.

Birgitte Krohn Madsen

Formand for Beboerklagenævnet: 23.470 kr. (inkl. pension).


Mie Puck Holler, Orlov 22.10.20-31.10.21

Formand for Huslejenævnet, (1.1-21.10.20): 18.421 kr. (inkl. pension).


Jeppe Buhl Rasmussen

Formand for Huslejenævnet, (22.10-31.12.20): 4.457 kr. (inkl. pension).

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk