Grundlag for byudviklingen

Kommuneplan

Kommuneplanen er et vigtigt styringsværktøj, da den udstikker retningslinjerne for nye byudviklingsprojekter.

Læs mere

Planstrategi

Planstrategien sætter den strategiske retning for kommunens fysiske udvikling og byplanlægning.

Læs mere

Find lokalplaner i offentlig høring

Alle lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner findes på Lokalplanportalen.

Læs mere

BYLAB

I BYLAB arbejder Team Medborgerskab og Boliger, Team Geodata og Team Byudvikling.

Læs mere

Byudvikling i Helsingør Kommune

Læs om potentialet for byudvikling i Helsingør Kommune.

Læs mere