;

Grundlag for byudviklingen

Kommuneplanen er et vigtigt styringsværktøj for kommunens fysiske byudvikling og i dialogen med udviklere, bygherrer og borgere.

Læs mere

Planstrategien sætter den strategiske retning for kommunens fysiske udvikling og byplanlægning.

Læs mere

I BYLAB arbejder team Medborgerskab og Boliger, team Geodata og team Byudvikling.

Læs mere