Tikøb Familiehus bliver udvidet

Tikøb Familiehus skal udvides, da der er venteliste. Det forventes, at der kommer endnu flere børn til Tikøb i de kommende år.

Udvidelsen indebærer en renovering, ombygning og udvidelse af børnehuset, så det fremadrettet kan rumme op til 75 børn. Det er 20 flere børn end i dag. Samtidig bliver læringsmiljøerne styrket, så børn og voksne får endnu bedre rammer om det pædagogiske arbejde.

  • Der bliver etableret et produktionskøkken, så der kan serveres mad til alle børn.
  • Der bliver gennemført efterisolering af den eksisterende bygning.

Byggearbejderne vil starte i skolesommerferien. Huset forventes at stå klar til indflytning omkring årsskiftet 2021/22.

Adresse
Tikøb Familiehus
Præstegårdsvej 19A
3080 Tikøb

Kontakt

Celine Bardram Nielsen
Bygningsansvarlig i Center for Økonomi og Ejendomme
Tlf. 25 31 24 42

Kirsti Rudbeck Clausen
Tovholder i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Tlf. 25 31 27 80

Atija Brackovic
Matrikelleder for Tikøb skole og Tikøb Familiehus
Tlf. 25 31 11 79

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk