Solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter

Forsyning Helsingør ønsker at anlægge et solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter.

Det forventes, at produktionen vil kunne dække omkring halvdelen af husholdningernes elforbrug i Helsingør Kommune.

Helsingør Byråd har besluttet at igangsætte arbejdet, der kan muliggøre projektet. Før projektet kan realiseres skal Byrådet fremlægge og vedtage en lokalplan for projektet.

Baggrund og formål

Forsyning Helsingør ønsker at etablere en solcellepark på ca. 60 hektar til produktion af grøn strøm. 

Projektet bidrager til klimaindsatsen i Helsingør Kommune om at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030.

Luk alle
Åben alle

Solcelleanlægget måler ca. 60 hektar og placeres i forbindelse med Skibstrup Affaldscenter. Forsyning Helsingør har udarbejdet et dispositionsforslag, som er forsyningsselskabets ønske til solcelleanlægget. 

Projektets endelige udformning fastlægges af kommunen i en såkaldt lokalplanproces, hvor der tages stilling til områdets anvendelse og udformning.

Se dispositionsforslaget

 

Etableringen af solcelleanlægget forudsætter et nyt plangrundlag. Plangrundlaget er bestående af et kommuneplantillæg for solcelleanlæg samt en lokalplan som muliggør projektet.
Projektet og planernes skal desuden miljøkonsekvensvurderes (VVM redegørelse).
Læs mere om planarbejdet på kommunens lokalplanportal.

Helsingør Kommune har ønsket at inddrage offentligheden tidligt i processen med en forudgående høring. Formålet har været at orientere om projektet samt give input til plangrundlaget og miljøkonsekvensvurderingen.

Den forudgående høring er afholdt i perioden 26. april til 18. maj 2021. I den forbindelse er der 10. maj 2021 afholdt et borgermøde.

Når forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og er udarbejdet og vedtaget af byrådet, bliver de sammen med miljøvurdering og VVM sendt i offentlig høring forud for en endelig vedtagelse af byrådet.

Lokalplan og kommuneplan forventes endeligt vedtaget medio 2022.

Samlet proces:

  • Byrådet godkender Forsyning Helsingørs ønske om etablering af et Solcelleanlæg.
  • By-, plan, og Miljøudvalget beslutter at igangsætte en planproces.
  • Forudgående høring.
  • Borgermøde.
  • Udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan, miljøvurdering og VVM.
  • Politisk vedtagelse af forslag til tillæg til kommuneplanen og lokalplan.
  • Offentlig høring af planforslag, miljøvurdering og VVM.
  • Endelig politisk vedtagelse af tillæg til kommuneplan og lokalplan.

Byrådet besluttede den 1. juli 2020 at godkende Forsyning Helsingørs forslag om placering af et solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter. Læs mere om beslutningen

Den 7. september 2020 besluttede By-, Plan-, og Miljøudvalget at igangsætte en planproces, som skal muliggøre etableringen af solcelleanlægget. Læs mere om beslutningen.

I december 2021 forventes Byrådet at beslutte, om forslag om plangrundlag skal vedtages og sendes i offentlig høring.

I maj 2022 forventes Byrådet at beslutte, om plangrundlaget skal besluttes endeligt.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB