Spørgsmål og svar

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om udvikling af det tidligere stadionareal.

Hvad skal der ske med Lappestens Batteriet og den tidligere Sommarivapark?

Luk alle
Åben alle

Lokalplanen skal muliggøre at der kan bygges boliger på stadionarealet med Blokhusvej som nordlig grænse (byggefelt A) og at der på arealet omkring badmintonhallen kan bygges en idrætshal (byggefelt B).

Nej

I forbindelse med beslutningen om at opføre et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, blev der igangsat en byudviklingsproces, som udlagt i kommuneplanen.

I område A kan der opføres boliger og rekreative fællesarealer. Område B vil også i fremtiden indeholde idrætsfaciliteter til tennis og badminton.

 

Boligerne vil blive udbudt til salg til alle, der er interesserede.

 

Sommarivaparken og Lappestens Batteriet forbliver i området, med offentlig adgang som i dag. Tennis- og badmintonfaciliteterne og restaurant Ciao Ciao forbliver også i området.

Det er ikke afgjort. Efter arkitektkonkurrencen bliver arealet lokalplanlagt og udbudt til salg.

Det har været et krav i arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for området, at der tages hensyn til de unikke omgivelser.

Område A forventes sat til salg i 2021.

Ja, trafikmønsteret vil være anderledes end det er i dag, da området går fra at være stadion til boligområde. I forbindelse med det nye byggeri skal der laves en trafikal løsning, som tilgodeser alle trafikanterne i området.

Alle idrætsfunktioner skal flytte væk fra ”landsiden” (byggefelt A). Tennis og badminton skal samles på ”vandsiden” (byggefelt B).

Arealerne udvikles hver for sig og på forskellige tidspunkter – Petersborg blev lokalplanlagt i 2019 og Stadionarealet fra 2020.

Petersborg indgår i ”arealoptimeringsprojektet” (penge fra salget indgår i budgetplanlægningen), det gør stadionarealet ikke.

Der forventes fortsat at være plads til events i Sommarivaparken.

Restauranten forbliver på arealet – og forpagterne har fået forlænget lejekontrakten med 5 år. Der er ikke nogen aktuelle planer om at ændre på bygningen.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk