Forhold for området

I området er der forskellige forhold, der skal tages hensyn til, når man vil udvikle og bygge nyt.

Støj, vibrationer fra lokalbanen og vejen og risiko for oversvømmelse er alle faktorer, der også skal tages højde for.

Hensyntagen til skovbyggelinje og kystnærhedszone med mere indgår i udarbejdelsen af lokalplanen.

I området ligger det fredede fortidsminde, Lappestensbatteriet og Sommarivaparken. Her vil der ikke blive bygget.

Kort over tidligere stadionområde

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk