Byrådet har besluttet at udvikle det tidligere hospitalsområde til et nyt boligområde med mulighed for indpasning af mindre erhverv i form af privat service og liberalt erhverv, herunder hotel.

Lokalplanen skal beskrive, hvordan:

  • Der sikres en sammenhængende grøn struktur med en naturlig kobling til det omgivende landskab.
  • De eksisterende hospitalsbygninger bevares og omdannes til hovedsageligt boligformål.
  • Den tidligere patientbygning, som er på syv etager, omdannes til en ’Landsby på højkant’, så der indrettes boliger for alle generationer og rammer for fællesaktiviteter samt mulighed for servicefunktioner og erhverv.
  • Den tidligere behandlerbygning, omdannes så der bliver mulighed for forskellige boligtyper, kombineret med mindre servicefunktioner samt offentlige formål og evt. hotel.
  • Ud mod Esrumvej kan der opføres nyt byggeri med op til 110 boliger i 3–5 etager.
  • Bebyggelsen skal udformes, så den visuelt fremtræder som selvstændige huse understreget af skift i facademateriale eller farve.
  • I den østlige del kan der opføres en ny 3-etages bebyggelse på ca. 5.000 m² målrettet seniorer med i alt ca. 55 boliger der alle får adgang til en stor overdækket, central vinterhave.

Helsingør BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB