Tilgængelighed på veje, fortove og byrum

Kom rundt i Helsingør med barnevogn, kørestol eller rollator.

Helsingør Kommune arbejder for at sikre god tilgængelighed på kommunens veje, fortove og byrum. Har du forslag til at forbedre tilgængeligheden, så kontakt Team Trafik i Center for By, Land og Vand.

Se kort over tilgængelighed i Helsingør

Vil du gerne rundt i Helsingør centrum med barnevogn, kørestol eller rollator, så kan du tjekke hvilke ruter, der er tilgængelige på vores tilgængeligheds-kort. På kortet kan du også se, hvor der er Handicapparkering og Handicaptoiletter i Helsingør.

Kom rundt med barnevogn, kørestol eller rollator

Get around Elsinore with a wheelchair, baby prams and walking aids

I Helsingør Kommune kan alle med et bevægelseshandicap eller nedsat gangfunktion låne en badekørestol hos Nordsjællands Kystlivredningstjeneste om sommeren. Læs om badekørestole

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune har en dialoggruppe om tilgængelighed med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Fodgængerforbund, Seniorrådet samt administrationen.

Dialoggruppen om tilgængelighed kommer med input om tilgængelighed til kommunens nye planer for byrum, fortove og veje, samt større nye byggerier, fx det nye sundhedshus. Dialoggruppen mødes 3-4 gange om året for at drøfte tilgængelighedstiltag og løsningsmuligheder.

Har du forslag til dialoggruppen om tilgængelighed, så kontakt Team Trafik i Center for By, Land og Vand.

Læs Tilgængelighedsplanen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.