Kørsel og varekørsel i gågade

Chauffører, der forsyner forretningerne med varer, skal bidrage til at sikre fremkommeligheden for varebiler, ambulancer, brandbiler og lignende.

Køretøjer bør holde mindst 1 meter fra husfacaderne. Ved varekørsel til flere butikker i Helsingør centrum anbefaler Helsingør Kommune, at chaufføren planlægger ruten nøje, så kapaciteten i de ensrettede gader bliver udnyttet bedst muligt.

Gågadezone med almindelig kørsel tilladt

Varetilkørsel er tilladt uden tidsbegrænsning. Af- og pålæsning er tilladt uden for afmærkning, dog ved kontinuerlig aktivitet.

Parkering skal ske i en afmærket parkeringsbås.

Gågadezone med varekørsel tilladt

Varekørsel med af- og pålæsning er tilladt:

  • Mandag-fredag kl. 00.00-10.00.
  • Lørdag-søndag kl. 00.00- 9.00.

Se også Dispensation til kørsel og parkering i gågader

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.