Vejledning til pårørende

Er du pårørende til en voksen nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørenderådgiveren.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte pårørenderådgiveren?

Pårørenderådgiveren kan primært benyttes af personer, som har en voksen nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Tilbud for pårørende 

Pårørenderådgiveren tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb. Læs mere i folderen Tilbud til dig som er pårørende.

Du er altid velkommen til at kontakte pårørenderådgiver Helle Pedersen for en uforpligtende snak for at se om der er et tilbud, der matcher dine udfordringer.

Hør mere om pårørendeindsatsen hos:

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Tlf. 25 31 32 67
Brug dette link hvis du vil skrive en email

Luk alle
Åben alle

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørenderådgiveren. Det kan være alene eller sammen med andre familiemedlemmer. De personlige samtaler sætter fokus på dig og din situation og giver mulighed for at få lidt mere klarhed over problemerne og hvordan, du mestrer dem.

I en pårørendegruppe kan du dele erfaringer med andre pårørende, få viden om sygdommen og hvordan du praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen.

Grupperne ledes af pårørendekonsulenten. Møderne foregår i Strandgade 48 A i Helsingør.

Ring og hør om det er noget for dig.

Demenskoordinatorerne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter medmindre der gives tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Du har som pårørende mulighed for at deltage i pårørendegrupper.

Når et menneske får en demenssygdom, påvirker det hele familien.
Der kan være mange forandringer i hverdagen. Som pårørende kan du opleve at stå alene med mange problemstillinger. Viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer, kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien.

Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til en med en demensdiagnose, eller til en som er i gang med demensudredning.

Den pårørende med demenssygdom skal bo Helsingør Kommune. Kurset udbydes i samarbejde med Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm kommuner.

Den pårørende med demenssygdom skal have kontakt til kommunens demenskoordinator eller have en aftale om det.

Hvad får du ud af kurset?

  • Grundlæggende viden om demenssygdomme.
  • Du bliver bedre i stand til at mestre nogle af de komplekse problemstillinger, du møder i hverdagen som pårørende til en med demens.
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med professionelle.
  • Du får kendskab til, hvor du kan finde flere informationer om demens, hjælp og støtte.


Det samlede kursus består af fire moduler (der kan være ændringer i modulrækkefølge):

  • Modul 1: Introduktion, hjernen og demenssygdomme.
  • Modul 2: Kommunikation og livshistorie.
  • Modul 3: Hverdagen, at være pårørende, aktiviteter, fremtiden.
  • Modul 4: Jura.

Frist to dage før første kursusstart – først til mølle.

Hvornår:

  • Forår 2022: Tirsdag den 5/4, 19/4, 3/5, 17/5. Alle dage kl. 16.00-18.30.
  • Efterår 2022: 11/10, 25/10, 8/11, 22/11. Alle dage kl. 16.00-18.30.

Hvor: Grønnehave Cafe, Sundtoldvej 2, 3000 Helsingør

Tilmelding: 
Demenskoordinator Irene Wissum, tlf: 49 28 30 56, mail: Iwi04@helsingor.dk eller Bente Teslak, Tlf: 41 86 80 26 mail: btesl@helsingor.dk

Skriv ikke følsomme oplysninger som fx cpr-nummer og helbredsoplysninger i mailen.

Center for Sundhed og Omsorg

Pårørenderådgiver Helle Pedersen
Sundtoldvej 2-4
3000 Helsingør
Tlf: 25 31 32 67
Skriv sikkert til pårørenderådgiveren