Vejledning til pårørende

Er du pårørende? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørenderådgiveren.

For pårørende med borgere tilknyttet Center for Børn, Unge og Familier eller Center for Særlig Social Indsats

Luk alle
Åben alle

Hos pårørenderådgiveren har du mulighed for at få nogle individuelle samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i dig og din situation. Samtalen kan handle om din trivsel, og hvordan du passer på dig selv som pårørende.

Hos pårørenderådgiveren får dit eget fortrolige (puste)rum.

Pårørenderådgivningen er et tilbud til dig, der er fyldt 18 år, og som har brug for råd og vejledning i forhold til din rolle som pårørende. Tilbuddet gælder, hvis du har en pårørende der er fyldt 16 år, og som får hjælp enten fra Center for Børn, Unge og Familier eller i Center for Særlig Social Indsats.

Som pårørende kan man nemt komme til at føle sig overvældet og alene om ansvaret. Men du behøver ikke være alene om det.

Pårørenderådgiveren tilbyder dig:

 • Støttende samtaler.
 • Hjælp til at navigere rundt i Helsingør Kommunes tilbud.
 • Hjælper dig videre ved behov.

Der findes mange foreninger, viden og frivilligcentre med flere, hvor du som pårørende kan få støtte, vejledning og kurser.

Pårørenderådgiveren har ikke en myndighedsfunktion og kan derfor ikke gå ind i enkelte sager.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en samtale eller nogle af de andre tilbud er noget for dig, er du altid velkommen til at kontakte Jeanett Schultz for en uforpligtende samtale.

Jeanett Schultz er pårørenderådgiver for dig, som er pårørende til en borger med tilknytning til Center for Børn, Unge og Familier, fra det fyldte 16 år og op, eller Center for Særlig Social Indsats.

Du kan komme i kontakt med Jeanett Schultz på mobil: 25 31 31 36.

I en pårørendegruppe kan du dele erfaringer med andre pårørende og få viden om, hvordan du praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen.

Grupperne ledes af pårørenderådgiveren. På gåturene er der også mulighed for at dele erfaringer, støtte hinanden samt tilbringe tid sammen med ligesindede.

Ring og hør om det er noget for dig.

Kurser for pårørende

Luk alle
Åben alle

Viden om demens

Når et menneske får en demenssygdom, påvirker det hele familien.
Der kan være mange forandringer i hverdagen. Som pårørende kan du opleve at stå alene med mange problemstillinger. Viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer, kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien.

Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til en med en demensdiagnose, eller til en som er i gang med demensudredning.

Den pårørende med demenssygdom skal bo Helsingør Kommune. Kurset udbydes i samarbejde med Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm kommuner.

Den pårørende med demenssygdom skal have kontakt til kommunens demenskoordinator eller have en aftale om det.

Hvad får du ud af kurset?

 • Grundlæggende viden om demenssygdomme.
 • Du bliver bedre i stand til at mestre nogle af de komplekse problemstillinger, du møder i hverdagen som pårørende til en med demens.
 • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med professionelle.
 • Du får kendskab til, hvor du kan finde flere informationer om demens, hjælp og støtte.


Det samlede kursus består af fire moduler (der kan være ændringer i modulrækkefølge):

 • Modul 1: Introduktion, hjernen og demenssygdomme.
 • Modul 2: Kommunikation og livshistorie.
 • Modul 3: Hverdagen, at være pårørende, aktiviteter, fremtiden.
 • Modul 4: Jura.

Frist to dage før første kursusstart – først til mølle.

Hvornår og hvor:

Kurser for efterår 2023 er overtegnet.

Forår 2024: tirsdag den 5. marts, den 12. marts, den 19. marts og den 2. april. Alle dage kl. 16.00-18.30.
Sted: Sundhedshuset, mødelokale 0.09 (gå ind via hovedindgangen), Birkedalsvej 35 A, 3000 Helsingør.

Efterår 2024: tirsdag den 22. oktober, den 29. oktober, den 5. november og den 12. november.
Alle dage kl. 16.00-18.30
Sted: Sundhedshuset, mødelokale 0.09 (gå ind via hovedindgangen), Birkedalsvej 35 A, 3000 Helsingør

Tilmelding: Tilmelding dig til en af demenskoordinatorerne Irene Wissum, tlf: 49 28 30 56, mail: Iwi04@helsingor.dk, Bente Teslak, Tlf: 41 86 80 26 mail: btesl@helsingor.dk, Elisabeth Nielsen, Tlf: 41 86 80 25, mail: eni04@helsingor.dk

Skriv ikke følsomme oplysninger som fx cpr-nummer og helbredsoplysninger i mailen.

Lær at tackle kurser

Helsingør Kommune afholder løbende gruppeforløb for pårørende, som ønsker konkrete redskaber til at tackle hverdagen som pårørende.

Lær at tackle kurser - hjælp til selvhjælp

Pårørenderådgiver Jeanett Schultz

Center for Særlig Social Indsats (SSI)
Center for Børn, Unge og Familier (BUF)
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf: 25 31 31 36

For borgere med tilknytning til SSI: Skriv sikkert til pårørenderådgiveren
For borgere med tilknytning til BUF: Skriv sikkert til pårørenderådgiveren