Retningslinjer for BUT-ydelser efter indgået kontraktaftale.

Retningslinjer for BUT-ydelser efter indgået kontraktaftale.

Hvilke behandlinger må udføres uden forhåndsgodkendelse?

Alle ydelser med faste priser, der er omfattet af BUT-overenskomsten, må udføres uden forhåndsgodkendelse.
Ydelser, der ikke er omfattet BUT-overenskomsten eller ydelser hvor der er "Fri pris" , må først iværksættes efter forudgående visitation og godkendelse fra Tandplejens kontor.

Dog ikke: Flerflade plastfyldninger i molar og præmolarer under følgende forudsætninger: Flerfladeplast i permanente kindtænder.
Der er ikke overenskomstfastsatte priser på området. Flerfladeplast i permanente kindtænder er ikke omfattet af faste priser i BUT-overenskomsten.

For at mindske den administrative byrde hos begge parter er det besluttet, at der ydes et fast tilskud til plastfyldninger i molar og præmolarer. Det er ikke nødvendigt med ansøgning/tilsagn før behandlingen.

Fast max. tilskud:
Præmolar enkeltkombineret, 2 flader 986 kr.
Præmolar 3 flader dobbeltkombineret 1.009 kr.
Molar enkeltkombineret 996 kr.
Molar dobbeltkombineret 1.205 kr.

Såfremt tandlægens pris er højere end ovennævnte priser, er merprisen 100% egenbetaling for forældre/patient.

Tandplejens kontor
Egevænget 4-6
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 18 11

SE nr.: 64 50 20 18
EAN nr.: 579 000 112 6193

Tandplejen for børn og unge

Klinikkernes Call Center

Telefon: 49 28 18 48

Tandreguleringens Call Center

Telefon: 49 28 18 40

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00