Retningslinjer for BUT-ydelser efter indgået kontraktaftale.

Retningslinjer for BUT-ydelser efter indgået kontraktaftale.

Hvilke behandlinger må udføres uden forhåndsgodkendelse?

Alle ydelser, der er omfattet af BUT-overenskomsten, må udføres uden forhåndsgodkendelse.
Ydelser, der ikke er omfattet BUT-overenskomsten, må først iværksættes efter godkendelse fra Tandplejens kontor.
Dog ikke:

  • Nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge.
  • Flerflade plastfyldninger i molar og præmolarer under følgende forudsætninger: Flerfladeplast i permanente kindtænder.

Der er ikke overenskomstfastsatte priser på området. Flerfladeplast i permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten, og der skal derfor søges/gives tilsagn om dette før behandling.

For at mindske den administrative byrde hos begge parter er det besluttet, at hvis prisen på flerfladeplast i kindtænder ikke overstiger de godkendte priser, er det ikke nødvendigt med ansøgning/tilsagn før behandlingen.

Godkendte priser:

Præmolar enkeltkombineret, 2 flader 986 kr.
Præmolar 3 flader dobbeltkombineret 1.009 kr.
Molar enkeltkombineret 996 kr.
Molar dobbeltkombineret 1.205 kr.

 

 

 


Lov om fritvalg på tandplejeområdet fastslår, at der skal være ens behandlingsniveau uanset, hvor det enkelte barn modtager tandplejetilbuddet.

Tandplejens kontor
Egevænget 4-6
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 18 11

SE nr.: 64 50 20 18
EAN nr.: 579 000 112 6193

Tandplejen for børn og unge

Klinikkernes Call Center

Telefon: 49 28 18 48

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00