Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2021 er en national undersøgelse, som kortlægger voksne danskeres sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed i aldersgruppen 16 år og opefter.

Spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”

Spørgeskemaundersøgelsen danner grundlaget for Sundhedsprofil 2021.

2.450 tilfældigt udvalgte borgere i Helsingør Kommune er blevet inviteret til at svare på spørgeskemaet, og det har 58 procent af de adspurgte i Helsingør Kommune valgt at gøre. I hele Region Hovedstaden er der blevet udsendt 102.000 spørgeskemaer. 55 procent har valgt at svare på spørgeskemaet.

Undersøgelsen er repræsentativ, da resultaterne er vægtet i forhold til manglende besvarelser. Vægtene er udarbejdet af Danmarks Statistik.

Resultatet af undersøgelsen er kommet i foråret 2022 i form af en rapport, som hedder ”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer”. 

Udvalgte resultater for Helsingør Kommune

  • Der er sket et fald i daglig rygning siden 2017 – både blandt unge og blandt alle over 35 år. For unge er andelen af rygere faldet fra 27 procent til 16 procent i 2021.
  • 11 procent af unge mellem 16 og 34 år bruger røgfri tobak/og eller nikotinposer i 2021.
  • Der er sket en stigning i alkoholforbruget over en uge og en stigning i rusdrikkeri (5 genstande eller mere) siden 2017. 65+ årige har det største ugentlige alkoholforbrug. Unge mellem 16 og 34 år rusdrikker mest.
  • Der er sket en stigning i andelen af borgere, som vurderer, at de har mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred fra 16 procent til 19 procent.
  • Mænd har generelt mere usunde vaner end kvinder, hvad angår, kost, rygning, alkohol og motion, mens flest kvinder har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred, har dårligere søvn og føler sig mere stressede.
  • Unge er generelt mere usunde end de øvrige aldersgrupper.
  • Der er social ulighed i sundhed i næsten alle typer af sundhedsadfærd for både mænd og kvinder.

Sundhedsprofil 2021

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Send Digital Post
Virksomheder: Send Digital Post