Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2021 er en national undersøgelse, som kortlægger voksne danskeres sundhedsadfærd, sygelighed og trivsel i aldersgruppen 16 år og opefter.

Spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, som danner grundlaget for Sundhedsprofil 2021, er i gang. 2.450 tilfældigt udvalgte borgere i Helsingør Kommune i alderen 16 år og opefter bliver fra 5. februar inviteret til at svare på spørgeskemaet. Undersøgelsen er et led i en landsdækkende undersøgelse med cirka 300.000 borgere, hvor formålet er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne.

Resultatet af undersøgelsen udkommer i foråret 2022 og vil indgå som grundlag i kommunens kommende arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik i løbet af 2022, hvor den nuværende udløber.

Se faktaark for sundhedsprofil 2021 og se resultatet af undersøgelsen i 2017.

Sundhedsprofil 2021

Læs Faktaarket om spørgeskemaundersøgelsen 2021

Læs udvidet faktaark for Helsingør Kommune

Sundhedsprofil 2017

Læs Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2017 - sundhedsadfærd og risikofaktorer

Læs Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2017 - kronisk sygdom

Læs Sundhedsprofil 2017 - sammenfatning af sundhedsadfærd og risikofaktorer

Læs sundhedsprofil 2017 - sammenfatning af kronisk sygdom

Læs den nationale sundhedsprofil 2017

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Send Digital Post til Center for Sundhed og Omsorg