Rigtige mænd - fra fedt til fit

Rigtige mænd er et gratis kursus for mænd, som ønsker en sundere livsstil, flere muskler og mindre flæsk på sidebenene.

System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
  at Umbraco.Core.Models.PropertyTypeCollection.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\PropertyTypeCollection.cs:line 177
  at Umbraco.Core.Models.ContentTypeBase.PerformDeepClone(Object clone) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentTypeBase.cs:line 487
  at Umbraco.Core.Models.ContentTypeCompositionBase.PerformDeepClone(Object clone) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentTypeCompositionBase.cs:line 302
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 136
  at Umbraco.Core.Models.DeepCloneHelper.DeepCloneRefProperties(IDeepCloneable input, IDeepCloneable output) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\DeepCloneHelper.cs:line 157
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 134
  at Umbraco.Core.Models.DeepCloneHelper.DeepCloneRefProperties(IDeepCloneable input, IDeepCloneable output) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\DeepCloneHelper.cs:line 157
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 134
  at Umbraco.Core.Cache.FullDataSetRepositoryCachePolicy`2.<>c.<GetAll>b__12_1(TEntity x) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FullDataSetRepositoryCachePolicy.cs:line 155
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Cache.FullDataSetRepositoryCachePolicy`2.GetAll(TId[] ids, Func`2 performGetAll) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FullDataSetRepositoryCachePolicy.cs:line 155
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.RepositoryBase`2.GetMany(TId[] ids) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\RepositoryBaseOfTIdTEntity.cs:line 192
  at Umbraco.Core.Services.Implement.ContentTypeServiceBase`3.GetAll(Int32[] ids) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Services\Implement\ContentTypeServiceBaseOfTRepositoryTItemTService.cs:line 251
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 348
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.GetElementType(NestedContentRowValue item) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 353
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.GetPropertyValues(Object propertyValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 382
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.FromEditor(ContentPropertyData editorValue, Object currentValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 221
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass0_0.<ConvertValueToContent>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\HttpRequestAppCache.cs:line 81
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg