Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for borgere som pga. nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindeligt tilgængelige tandplejesystem.

Du kan søge om omsorgstandpleje ved at kontakte: 

  • Bor du på plejehjem, så kontakt afdelingslederen på dit plejehjem.
  • Bor du hjemme, så kontakt Hjemmeplejen på tlf.  49 28 22 02.
  • Bor du på et bosted, så kontakt Tandplejens kontor på tlf. 49 28 18 11.

Deltagelse i Omsorgstandplejen koster 550 kr. om året i 2021. Taksten reguleres hvert år.

Luk alle
Åben alle

Omsorgstandpleje er et tilbud fra Helsingør Kommune til de borgere, som vanskeligt kan benytte den almindelige tandpleje hos praktiserende tandlæger. 

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er du måske berettiget til tilbuddet.

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder/proteser og nødvendig behandling af tilstande, som kan give smerter eller gener.
  • Forebyggelse af huller i tænder og andre lidelser i munden.
  • Undervisning og vejledning af plejepersonalet i varetagelse af daglig mundhygiejne.

Tandbehandlingen foregår i et stille og roligt tempo. 

Ved første tandlægebesøg undersøger vi din mund, tænder og proteser. Derefter planlægger vi sammen det videre forløb for din tandbehandling og mundpleje. 

Vi sørger for at tilrettelægge al forebyggelse og behandling i samråd med dig og eventuelt også dine pårørende og plejepersonale.

Bor du på plejehjem, vil der regelmæssigt være en tandlæge. På alle plejehjem har vi små tandklinikker, hvor de mest almindelige behandler kan udføres.

Bor du hjemme, får du besøg af Tandplejen. Vi råder over mobilt tandlægeudstyr, som kan benyttes i hjemmet. Det er begrænset, hvad der kan udføres af tandplejen i private hjem, men vi kan godt klare de mest almindelige behandlinger.

Hvis der er behov for røntgenundersøgelse eller større behandlinger, vil dette foregå på en af kommunens almindelige tandklinikker. Du skal selv arrangere og afholde udgiften til transporten, som ikke er en del af omsorgstandsplejens tilbud. Mange anvender taxa med hjælp fra en pårørende. Er der behov for specialtransport kan du henvende dig til Helsingør Kommunes Borgerservice på tlf. 49 28 28 28.

Tandplejen for børn og unge

Klinikkernes Call Center

Telefon: 49 28 18 48

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00