Demens

Helsingør Kommune har tilbud til dig, som er ramt af demens - og til dine nærmeste.

Mange kommer i berøring med sygdommen demens på et tidspunkt i deres liv. Enten som pårørende eller fordi de selv får sygdommen.

Luk alle
Åben alle

Du kan få information, rådgivning og støtte hos demenskoordinatorerne, hvis:

 • du er ved at blive undersøgt for demens, eller har fået stillet en demensdiagnose
 • du er pårørende eller nært relateret til en person med en demens

Råd og vejledning er i form af samtaler. Samtalerne foregår primært i dit hjem og bliver tilrettelagt individuelt.

Tavshedspligt

Demenskoordinatorerne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter, medmindre der gives tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte demenskoordinatorerne Irene Wissum, Bente Teslak eller Elisabeth Nielsen, som kan vejlede dig eller henvise til andre relevante personer i kommunen, patientforeninger m.m.

Kontakt demenskoordinatorerne

Ældre Sagen Helsingør og Frivilligcenter Helsingør afholder en række hyggelige arrangementer for demensramte med pårørende. Vi spiser frokost sammen og på cafemøderne er der ofte et fælles indslag som fx oplæg, sang eller fortællinger. Ind i mellem har spændende udflugtsmål i eller omkring Helsingør.

Læs om cafe for demensramte og pårørende

Personer med en demenssygdom tilbydes socialt samvær, aktiviteter og vedligeholdende træning i demensdagcenter på plejehjemmet Falkenberg og i Mødestedet på Montebello.

Læs om dagcentertilbud til borgere med demens

Derudover har Frivilligcenter Helsingør en række aktiviteter, der er tilrettelagt, så personer med demens og deres pårørende kan være sammen i trygge og meningsfulde aktiviteter i naturen og gennem kultur.

Se også tilbud for pårørende til personer med demens

Symptomerne kommer ofte snigende og udvikler sig forskelligt fra person til person.

De ydre kendetegn på demens kan være, at der over tid udvikles:

 • Forringet hukommelse.
 • Nedsat evne til at orientere sig i et ellers velkendt miljø.
 • Tendens til at miste overblikket.
 • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale.
 • Problemer med sproget.
 • Ændret personlighed og væremåde.
 • Vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål, fx madlavning og overskue penge og telefonbetjening.

Demenskoordinatorerne afholder foredrag om demens for foreninger i Helsingør Kommune. Hvis din forening ønsker et foredrag fra demenskoordinatorerne, er du velkommen til at kontakte os:

 • Demenskoordinator Irene Wissum, tlf: 49 28 30 56.
 • Demenskoordinator Bente Teslak, tlf: 41 86 80 26.
 • Demenskoordinator Elisabeth Nielsen, tlf. 41 86 80 25.

Desuden afholdes der kursus for pårørende om viden om demens. Læs om kursus for pårørende

 

Demenskoordinatorerne

Forebyggelse og Visitation
Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 30 56 // Tlf.: 49 28 15 38
Send Digital Post