H2O-Camp - skolesvømning

I Helsingør Kommune er skolesvømningen et 2-ugers intensivt læringsforløb, kaldet H2O-Camp.

H2O-Camp – skolesvømning

I Helsingør Kommune er skolesvømningen et 2-ugers intensivt læringsforløb. Forløbet kaldes H2O-Camp.

H2O-Camp er et samarbejde mellem Helsingør Kommunes skoler og Helsingør Svømmeklub. Campen har fokus på krop og motion, svømning, livredning, bade- og strandsikkerhed og førstehjælp.

Om H2O-Camp

På H2O-Camp undervises eleverne to gange dagligt i svømning af svømmeklubbens trænere. Resten af dagen undervises de af pædagogisk personale fra egen skole i Villa Fems lokaler eller på skolen.

Personalet fra skolerne er sammen med eleverne hele dagen og de hjælper også eleverne når de får svømmeundervisning i vandet.

Hvem skal på H2O-Camp?

4. klassetrin skal på H2O camp i 2 uger i efteråret.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt