For foreninger og institutioner

Du kan søge om tilskud til sommerferieaktivitet fra den 18. februar 2024.

Ansøgning om tilskud til sommerferieaktiviteter sker gennem det digitale ansøgningsskema. Du kan søge til og med 24. marts 2024.

Tilskud til sommerferieaktiviteter

Det er kun lokalt forankrede foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner, der kan søge.

Hvis du har ideer til sommerferieaktiviteterne, ris, ros eller spørgsmål kan du kontakte os via mail: eller kultur@helsingor.dk

Retningslinjer for foreninger og institutioner:

Formålet med sommerferieaktiviteterne

Formålet med sommerferieaktiviteterne er, at kommunens børn:

  • får muligheder for oplevelser og samvær inden for idræt, kultur og fritidsliv i sommerferien.
  • får interesse for foreningsaktiviteter og fritidstilbud i Helsingør Kommune.

 

Sommerferieaktiviteterne samles i Sommerferiekataloget, der formidles digitalt til alle skoleelever fra 0. til 6. klasse i Helsingør Kommune og kan ses på www.sommerferiekataloget.dk.

Hvordan søger man?

Brug den elektroniske ansøgningsformular på helsingor.dk

Målgruppe

Sommerferieaktiviteter henvender sig til skoleelever, der går i 0.-6. klasse. Der kan også søges tilskud til aktiviteter, der henvender sig til børn i SFO. Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter for yngre børn eller ældre unge. Andre målgrupper kan i visse tilfælde deltage, hvis der fx er tale om en familieaktivitet.

Særlige målgrupper

Der er stor efterspørgsel på aktiviteter til de yngste børn og begrænset efterspørgsel hos de ældste i målgruppen. I prioriteringen af ansøgninger og tilskud lægges der vægt på, at der er mangfoldighed i det samlede sommerferietilbud, både hvad gælder alder, geografi og aktivitetstyper. Aktiviteter for de yngste målgrupper vil blive prioriteret forud for andre.

Instruktører

Der skal være mindst en instruktør, voksen eller træner, som er fyldt 18 år til stede.

Børneattester

Foreninger er ansvarlige for at indhente børneattester på alle instruktører til sommerferieaktiviteterne.

Bemærk, at Helsingør Kommune kun skal have en erklæring om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne indhentes hos politiet og er til foreningens eget brug. Erklæringen kan sendes til Helsingør Kommune. Gå til børneattester

Hvis foreningen allerede har indsendt en erklæring til Helsingør Kommune i 2024, skal dette ikke gøres igen.

Mødetid og periode

Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i skolernes sommerferie og fordele sig på hverdage og weekender i perioden.

Lokaler

Foreninger og institutioner er selv ansvarlige for faciliteter og booking via bookingportalen på kommunens hjemmeside. Book kommunale faciliteter

Hvis du har spørgsmål til lokalebookingen, er du velkommen til at kontakte Idræt og Anlæg på hi@helsingor.dk eller tlf. 4928 3975.

Vær opmærksom på, at nogle skoler og idrætsfaciliteter renoveres i sommerperioden.

Hvis du er i tvivl om, hvor der er egnede lokaler, er du velkommen til at kontakte børnekulturkonsulent Ida Wettendorff på tlf. 49 28 36 94 eller Tina Poulsen på tlf. 25 31 36 07.

Deltagerbetaling

Deltagelse skal som udgangspunkt være gratis, eller have en mindre deltagerbetaling.

Sommerferiekatalog

Aktiviteterne samles i sommerferiekataloget, der fremover kun udkommer digitalt. Kataloget formidles via aula og flyers til elever i 0.-6. klasse på alle skoler i Helsingør Kommune efter den 1. juni 2024.

Kataloget findes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Kommunikation

Bemærk, at foreninger og kulturinstitutioner selv er ansvarlige for at linke til sommerferiekataloget på deres egen hjemmeside og/eller Facebook. Foreningens/kulturinstitutionens hjemmeside/Facebook vil fremgå af sommerferiekataloget.

Tilmelding for deltagerne

Det er op til den enkelte arrangør, om der skal være forhåndstilmelding, eller om deltagerne skal møde op på dagen. Vi anbefaler forhåndstilmelding. Tilmelding skal ske direkte til arrangøren. Alle henvendelser skal bekræftes af arrangøren hurtigst muligt, så deltagerne ved om tilmeldingen er gået igennem, og om de har fået en plads. Overvej om I ønsker at modtage tilmeldinger via telefon, sms og/eller mail.

Der må tidligst tages imod tilmeldinger den 1. juni 2024. Det skal sikre, at alle børn og unge har mulighed for at orientere sig i kataloget, før der åbnes for tilmeldinger.

Sommerferien løber i 2024 fra lørdag den 29. juni til og med søndag d. 11. august. SFO'er og klubber holder lukket i ugerne 29, 30 og 31.

Kørsel

Ved kørsel i privat bil skal der indhentes skriftlig accept fra forældre.

Vandaktiviteter

Der skal prioriteres ekstra høj sikkerhed ved vandaktiviteter. Foreninger og institutioner skal indhente skriftlig accept fra forældre, hvis børnene skal færdes i eller på vandet.

Fotografering/video

Det er kun tilladt af offentliggøre fotos/video af deltagere ved forudgående skriftligt samtykke fra forældre/værge. Ved brug af billeder efter maks. 1 år skal samtykket fornys.

Sikkerhed

Deltagere i sommerferieaktiviteter er ikke dækket af kommunens/foreningens forsikringer. Det er en god ide at gøre deltagerne opmærksomme på dette.

Hvem kan søge om tilskud?

Foreninger og kulturinstitutioner med adresse i Helsingør Kommune kan søge om tilskud til sommerferieaktiviteter.

Hvordan søger man?

Brug den elektroniske ansøgningsformular på kommunens hjemmeside. Det er muligt at ansøge med både cpr. og cvr. nummer. Oplysningerne behandles fortroligt og i henhold til GPDR reglerne.

Hvis I ikke har et cvr. nummer og virksomheds MitID, kan I kontakte Tina Nørgaard Poulsen på mail: tinap@helsingor.dk for at få tilsendt et manuelt ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Søndag den 24. marts 2024. Fordeling af tilskud foregår umiddelbart herefter. Svar på ansøgning medio april.

Fordeling af tilskud

I fordelingen af tilskud tages der hensyn til:

  • Geografisk spredning.
  • Variation i tilbuddenes art.
  • Variation i aldersgrupper.
  • Godkendte folkeoplysende foreninger prioriteres før kulturinstitutioner og øvrige foreninger.
  • Tilskud fordeles skønsmæssigt ud fra antallet af deltagere og nødvendig bemanding.
  • Behov for ekstraordinære materialeudgifter.
  • Der gives normalt ikke tilskud til forplejning, overnatning eller sommer camps.

Evaluering og udbetaling

Evalueringsskema udfyldes på Helsingør Kommunes hjemmeside. Skemaet vil kun være aktivt på helsingor.dk i den periode, I skal bruge det.

Der udbetales tilskud ultimo september 2024, når evaluering er modtaget.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28