Skole, SFO og klub

Alle folkeskoler har en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter. Forældre har flertal i skolebestyrelsen.

Læs mere

Sammen Om Vores Skole er et projekt, der har som mål at udvikle skole- og fritidsområdet med et større fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Læs mere