Skole, SFO og klub

Alle folkeskoler har en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter. Forældre har flertal i skolebestyrelsen.

Læs mere