Sprogstøtte til flersprogede børn

Sprogstøtte til børn med dansk som andetsprog.

Når du kommer til Helsingør Kommune, og du har børn, som ikke taler dansk, eller som har dansk som deres andet sprog, skal du henvende dig direkte til Sprogstøttekorpset. Sprogstøttekorpset hjælper dig med at finde ud af, hvilket tilbud dit barn skal have, og hvor dit barn skal indskrives i daginstitution og skole.

I Helsingør Kommune har børn fra 3 til 6 år med dansk som andetsprog kontakt til en medarbejder fra Sprogstøttekorpset. Alle daginstitutioner har en sprogvejleder, som har fokus på den sproglige udvikling i samarbejde med Sprogstøttekorpset.

Hvor får barnet sprogstøtte?

Når du har et barn, som tilhører aldersgruppen 6 til 9 år, bliver barnet indskrevet på distriktsskolen, og barnet modtager her undervisning i basis dansk af en medarbejder fra Sprogstøttekorpset.
Hvis du har et barn i aldersgruppen 10 til 14 år, ligger tilbuddet om undervisningen i basis dansk i Modtageklassen, som ligger på Nordvestskolen i Helsingør.

Nordvestskolen

Børn fra 14 til 18 år bliver indskrevet på den Internationale Ungdomsskole, som ligger på Ungdomsskolen i Helsingør.

Helsingør Ungdomsskole

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt