Efterskole

Når du har afsluttet 7 års skolegang eller er fyldt 14 år ved skoleårets begyndelse, kan du tage på efterskole.

Har du lyst til nye udfordringer, kan du tage 8., 9. og 10. klasse på en efterskole. Helsingør Kommune ikke giver tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for efterskoleophold.

Du skal henvende dig til den skole, du ønsker at søge ind på. Skolen kan hjælpe dig med information om regler for statsstøtte.

På efterskolernes fælles hjemmeside kan du finde en efterskole, der passer dig, beregne pris og søge efter ledige pladser. 

Efterskolernes hjemmeside

Støtte 

Der ydes ikke kommunal elevstøtte til elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler. Elevstøtte ydes kun i form af statslig elevstøtte.

Tilskud til specialundervisning mv. af elever med særlige behov ydes af Undervisningsministeriet. Tilskuddet udbetales til efterskolen og efter ansøgning fra efterskolen.

Børne- og Ungerådgivningen er forpligtiget til at yde dig pædagogisk og psykologisk rådgivning, hvis du som elev kommer fra Helsingør Kommune.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og idræt yder ikke supplerende støtte, som for eksempel til yderligere nedsættelse af forældreandelen eller transportudgifter forbundet med opholdet.

Hvis barnet har et specialundervisningsbehov, hvor skolen ikke selv råder over det nødvendige undervisningstilbud, kan der i særlige tilfælde ydes fuld støtte til forældrebetalingen.

Center for Børn, Unge og Familier kan beslutte at yde hjælp til dækning af forældrenes udgifter, når forældrene ikke selv har midler til det. Det forudsætter dog, at eleven har et særligt behov for støtte. Denne støtte påvirker ikke udbetaling af børnebidrag og/eller børnetilskud.

Et ophold på en efterskole kan også ske som en egentlig anbringelse af barnet uden for hjemmet. I disse tilfælde vil Center for Børn, Unge og Familier overtage hele forsørgelsen af barnet og børnetilskud vil blive inddraget. Bemærk, at en anbringelse udenfor hjemmet forudsætter samtykke fra forældrene og den unge, hvis pågældende er fyldt 15 år.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt