Skole og uddannelse

Skole, SFO og klub

Skolestart og valg af skole, Folkeskoler og skoledistrikter, Skolebestyrelsen, SFO - Skolefritidsordning, Klub for børn og unge, Ferieplan for skolerne og lukkedage i SFO og klub, H2O-Camp - skolesvømning, Kørsel til og fra skole for folkeskoleelever, Aktiviteter for børn i sommerferien, Sammen Om Vores Skole

Andre undervisningstilbud

Talent og elite, Hjemmeundervisning, Modersmålsundervisning, Sprogstøtte til flersprogede børn , Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), Helsingør Musikskole – alle kan lære at spille, Ungdomsskolen, Tag knallertkørekort, Efterskole, Specialundervisning for voksne med syns- høre- eller stemmehandicap