Mind My Mind

Psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Lukket for tilmeldinger

På grund af overvældende interesse er der nu lukket for tilmeldinger for forløb i foråret 2023.

Har du søgt Mind My Mind, skal du forvente at blive kontaktet i løbet af januar eller starten af februar 2023.

Hvad er Mind My Mind? 

Mind My Mind er et tilbud om individuel psykologbehandling til børn og unge i alderen 6-16 år og 0.-9. klasse, der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder.

Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet. Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder.

Mind My Mind adskiller sig fra andre tilbud ved, at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram, der gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Luk alle
Åben alle

Er dit barn mellem 6 og 16 år og går i 0. til 9. klasse (for forløb i foråret dog højst 8. klasse)? Og er du bekymret for, om dit barn trives dårligt på grund af tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder? 
Så kan et tilbud om Mind My Mind være relevant for dig og dit barn. Dit barn må ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen. Forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.

Der er et begrænset antal pladser. Der er åbent for tilmeldinger fra 1. december

Angst, bekymring, tristhed, irritabilitet, vrede eller trodsighed er en normal del af livet og helt naturligt for børn i bestemte udviklingsperioder. Men nogle børn oplever så store og vedvarende vanskeligheder med disse reaktioner, at det er plagsomt og griber forstyrrende ind i deres dagligdag. Det kan betyde, at der er ting, barnet ikke kan gøre, selvom det egentlig gerne vil og burde kunne i forhold til sin alder. Hæmmet livsudfoldelse og udvikling er de allervigtigste tegn på, at dit barn har brug for hjælp til at overvinde angsten, tristheden eller vredesudbrud.

Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal vurderes for, om Mind My Mind er et relevant tilbud, kan I tilmelde jer visitationen.

Ved næste optagelsesrunde vil du og dit barn, hvis det er 8 år eller derover, blive bedt om at udfylde spørgeskemaer til brug for en visitation af dit barn. BUR kan herefter invitere dig og dit barn til samtale med en psykolog og desuden bede dig om at besvare spørgsmål om dit barns trivsel, familieforhold og skolegang og finde ud af, om Mind My Mind er et relevant tilbud. 

Træning

Hvis psykologen i BUR vurderer, at dit barn vil kunne profitere af et Mind My Mind forløb, vil du får tilbudt et forløb til dit barn. Det er vigtigt at understrege, at Mind My Mind ikke altid er et relevant tilbud. Det afhænger af, hvilke problemer dit barn har og i hvilken grad. Nogle gange vil andre tilbud være mere relevante, eller det kan være en god ide at se tiden an, for at se om dit barns trivsel bedres. 
Beslutter I sammen med psykologen, at Mind My Mind er relevant for dig og dit barn, aftaler I et tidspunkt for den første træning inden for ca. 2 uger. Træning i Mind My Mind varer ca. 1 time pr. gang. Der tilbydes 13 træningsgange. Derefter tilbydes der to opfølgende træningsgange ca. 3 og 6 måneder efter, at I har afsluttet selve træningen. Træningen ligger altid i den almindelig åbningstid fra kl. 8.00 til kl. 16.00 og foregår på psykologens kontor på en af Helsingør Kommunes skoler.  Det kan ikke vides på forhånd, hvilken, så I skal selv kunne stå for eventuel transport. 

Husk, at hvis dit barn har adfærdsvanskeligheder, vil det primært være dig og evt. den anden forælder, der modtager forældretræning eventuelt suppleret med træning af dit barn.

  • Sørg for, at du, evt. den anden forælder og dit barn afser tid til at deltage i træningen og ikke mindst til at lave hjemmearbejde mellem træningsgangene. Al erfaring tyder på, at de børn og forælder, der bruger tid på træning og hjemmearbejde, er dem, der får størst udbytte af træningen.
  • Kan du ikke selv deltage i træningen, er det vigtigt at sikre, at dit barn kan træne. Mange børn får glæde og udbytte af træningen, selvom forældrene ikke nødvendigvis deltager eller deltager altid.
  • For at få tid til træningen og hjemmearbejdet kan det være, at I i en kortere periode skal prioritere anderledes i hverdagen. Tal gerne med psykologen om dette. Psykologen kan ofte hjælpe med at løse disse udfordringer og planlægge træning og hjemmearbejde.
  • Vær åben for, at ting tager tid, og at der kan gå et stykke tid, før du og dit barn oplever en forbedring.

Kontakt Sidsel Bondo, projektleder, telefon: 25 31 26 83. 

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Borger: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier
Virksomhed: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 49 28 21 16.