Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Er dit barn ramt af en erhvervet hjerneskade, er du velkommen til at kontakte hjerneskadekoordinatoren.

Hos hjerneskadekoordinatoren får du informationer om mulighederne for støtte, rådgivning og hjælp til dit barn. Hjerneskadekoordinatoren har den overordnede koordinerings- og rådgivningsfunktion for børn og unge med en erhvervet hjerneskade og deres forældre.

Hjerneskadeteamet

Hjerneskadekoordinatoren samarbejder med Hjerneskadeteamet. Det er et særligt team af professionelle, der er tværfagligt sammensat. Teamet består af:

  • Socialrådgiver.
  • Fysio- og ergoterapeut.
  • Logopæd.
  • Psykolog.

Hvis dit barn har en dokumenteret erhvervet hjerneskade, sammensætter hjerneskadekoordinatoren et tværfagligt team omkring dit barn.

Det tværfaglige team

  • Teamet sammensættes alt efter barnets og familiens behov.
  • Teamet hjælper med at skabe et sammenhængende forløb for dit barn på tværs af afdelinger i Helsingør Kommune - fx i forhold til skole eller dagtilbud.
  • Hjerneskadekoordinatoren kan inddrages efter behov i det tværfaglige team.
Luk alle
Åben alle

Børn og unge der har fået en hjerneskade fx ved slag mod hovedet, en ulykke eller ved sygdom.

Hospitalet har ansvaret for den nødvendige behandling af dit barn, når det er indlagt.

Vi anbefaler, at du som forældre tidligt i forløbet kontakter Familierådgivningen i Helsingør Kommune. I Familierådgivningen kan du få råd og vejledning om mulighederne for støtte i forbindelse med indlæggelsen og det efterfølgende forløb.

Når dit barn udskrives fra hospitalet eller evt. fra et rehabiliteringscenter, overtager Helsingør Kommune ansvaret for barnets genoptræning og rehabilitering.

Når dit barn er indlagt, er det Hjerneskadekoordinatorens og Hjerneskadeteamets opgave at:

  • Skabe overblik over, hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres omkring jeres barn.
  • Koordinere det videre forløb. Denne koordinering starter før jeres barns bliver udskrevet.

Hjerneskadekoordinator
Souschef Lilly F. Wulff
Sundhedstjenesten
Tlf. 25 31 27 41

Hjerneskadeteam

Socialrådgiver i Specialteamet Pia Viborg
Familierådgivningen
Tlf. 41 86 92 47

Psykolog Ingelise Kristensen
Børne- og Ungerådgivningen
Tlf. 25 51 23 15

Fysioterapeut Gitte Dieter Kristensen
Sundhedstjenesten
Tlf. 41 86 98 68

Ledende tale-og høre konsulent Lisa Benth Pedersen
Børne- og Ungerådgivningen
Tlf. 25 31 26 84

Familierådgivningens Råd og Vejledning
Tlf. 25 31 33 93

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 23 00
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 49 28 21 16.

For rådgivning om børn og unge med en funktionsnedsættelse: Specialteamet tlf. 25 31 33 94.