Fysio- og ergoterapi for børn og unge

Børn med handicap eller særlige behov for støtte kan tilbydes fysio- og ergoterapi.

Sundhedsplejersken, egen læge eller barnets institution kan henvise til terapeuterne. Fysio- og ergoterapeuterne vurderer hver enkelt henvisning i forhold til hvilken indsats, der kan tilbydes.

Læs mere om sundhedsplejerskerne

Konsultation henvender sig til børn med lettere motoriske vanskeligheder. Undersøgelsen sker i undersøgelsesrum og rådgivning gives umiddelbart herefter.

Råd og vejledning kan gives til børn med lettere fysiske problemstillinger. Der er her mulighed for vurdering af barnets motoriske vanskeligheder over tid.

Råd og vejledning retter sig til de primære personer omkring barnet. Det vil sige forældre, fagpersoner med mere.

Terapeuterne arbejder tæt sammen med andre fagpersoner som sundhedsplejersker, psykologer, talepædagoger, støttepædagoger, pædagoger, lærere m.m.

Børnene kan følges over en tidsperiode og efter indsats i hjemmet, skolen og andet er der mulighed for en revurdering.

Der tilbydes individuelle træningsforløb, hvor vi tilstræber at lave intensive forløb, da dette giver børnene pauser til at bruge energi til andre ting i deres hverdag fx at indgå i sociale arrangementer i deres dag- eller fritidstilbud.

Der gives rådgivning og vejledning på det motoriske område til forældre og andre fagpersoner omkring barnet, så vi alle understøtter de ressourcer, barnet har.

Terapeuten deltager i tværfaglige statusmøder i dagtilbud eller skole og har mulighed for at deltage ved kontrol på hospitalet.

Sundhedstjenesten

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 33 70

Borger: Send Digital Post til Sundhedstjenesten