Terminalophold

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende, gennem tryghed, lindring og omsorg.

Det er visitator, der bevilger et terminalophold, og der skal foreligge en lægelig vurdering af, at borgeren har kort levetid tilbage.

Et terminalophold tager udgangspunkt i de behov, der måtte være hos både den døende og dennes pårørende, således at den levetid, der er tilbage opleves meningsgivende og er med til at skabe rammerne for en værdig afslutning på livet. 

Der arbejdes tværfagligt med fokus på lindring af den døendes symptomer. Det sker i samarbejde med praktiserende læge, palliativt team og behandlende hospitalsafdeling. 

For pårørende til borgere på terminalophold, er der fri besøgstid hele døgnet.

 Der er egenbetaling på terminaldøgnophold på 161,50 kr.

Læs mere om Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Borgere: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation

Virksomheder: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00