Begravelseshjælp

Hvis du har brug for økonomisk støtte til en begravelse, kan du søge det digitalt.

På borger.dk kan du læse om muligheden for at få økonomisk hjælp, når en pårørende dør.

Søg om begravelseshjælp

Der er mange ting at tage stilling til, når du mister en nærtstående. Du kan få overblik over praktiske og økonomiske forhold ved at svare på spørgsmål i guiden:

Guide - Når livet slutter