Den kommunale Hjemmepleje

Du vælge mellem kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp, hvis du er visiteret til hjælp.

Hjemmeplejens medarbejdere er veluddannede og imødekommende. Det er så vidt muligt den samme medarbejder, som kommer i dit hjem. Vi garanterer en personlig kontakt, hvor der bliver lyttet til dig. Du er med til at bestemme, hvordan din hjælp bliver tilrettelagt. For os handler det om, at du føler dig godt tilpas. Alle vores medarbejdere er underlagt loven om tavshedspligt for offentligt ansatte.

Luk alle
Åben alle

Den kommunale hjemmepleje er den største leverandør af hjemmehjælp og hjemmesygepleje i Helsingør Kommune. Vi har mange års erfaring i at levere hjælp til brugere i deres eget hjem. I medarbejderstaben har vi sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som alle arbejder sammen om at løse opgaverne. Vi er vant til at samarbejde med visitator, hospitalet, praktiserende læger, træningscentre og andre fagprofessionelle leverandører.

Du vil opleve, at vi gør et godt stykke arbejde, uanset om det gælder praktisk hjælp til dine daglige gøremål, personlig pleje eller sygepleje efter en hospitalsindlæggelse. Vi har fokus på, at medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer, så vi hele tiden kan imødekomme dine krav og forventninger bedst muligt, også hvis din livssituation ændrer sig, og du måske får brug for nye typer af hjælp og pleje.

Hjemmeplejen har et akutteam bestående af højt specialiserede sygeplejersker, som med kort varsel kan sikre dig den nødvendige pleje, hvis din tilstand pludselig forværres. Dermed kan vi hjælpe dig med at undgå unødige hospitalsindlæggelser. Hvis du får hjælp fra os, har du mulighed for at komme i kontakt med os - 24 timer i døgnet.

Kontakt Hjemmeplejen

Klostermosevej 101
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 22 02

Borgere: Send Digital Post til Hjemmeplejen

Virksomheder: Send Digital Post til Hjemmeplejen

Telefonåbningstid alle ugens dage:

  • 08.00-11.00.
  • 14.00-16.00.
  • 18.00-20.00.