Hjælp i hverdagen

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og derigennem varetage ansvaret for eget liv.

Læs mere

Du kan få hjælp til sygepleje uanset alder efter henvisning fra læge eller hospital. Tilbuddene tager udgangspunkt i funktionsevne og individuelle behov.

Læs mere

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og derigennem varetage ansvaret for eget liv.

Læs mere

Du kan få leveret mad, hvis du er visiteret til madudbringning . Læs om hvad der tilbydes, og hvordan du får madudbringning.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod forbedring af færdigheder i hverdagens gøremål.

Læs mere