Har du brug for et tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold er for dig, som af en eller flere grunde, ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp.

Søg et tidsbegrænset ophold

Kan jeg få et tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn og evt. træning.

Du kan få hjælp i form af tidsbegrænset ophold, hvis du:

  • Venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du kan ikke vente i eget hjem.
  • Har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det kan ikke klares i eget hjem.
  • Har behov for træningsindsatser efter hospitalsophold, og der er restriktioner i bevægelsesmulighederne, som ikke kan overholdes i eget hjem.

Praktisk information

Varigheden af det tidsbegrænsede ophold er efter behov, dog oftest 3-4 uger.

Læs mere om Helsingør Rehabilitering og Træningscenter

Læs mere om Plejehjemmet Bøgehøjgård

Læs kvalitetsstandarden for dag- og døgntilbud

Prisen er 159,50 kroner pr. døgn (2021-pris).

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation

Virksomheder: Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00