Aktivitetscenter Oasen

Helsingør Kommune byder alle pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere velkommen til aktivitetscenter Oasen i Espergærde.

Aktivitetscentret Oasen er et tilbud til Helsingør Kommunes pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Aktivitetscentret Oasen ligger i den smukke Villa Helle på Fredensvej 5a i Espergærde, hvor frivillige driver centret. Der er altid plads til flere medlemmer og frivillige.

Aktivitetscentret har både tilbud som kortspil og billard, sociale arrangementer og kreative værksteder. Der er altid kaffe på kanden. Onsdag og torsdag er der ofte mulighed for at købe frokost. 

Du er meget velkommen til at komme og besøge Oasen.

Luk alle
Åben alle

Er du medlem på Oasen, kan du gå til:

  • Mandag: Cirkeldans og fællessang.
  • Tirsdag: IT-cafe, Billard.
  • Onsdag: Håndarbejde, Billard og gymnastik.
  • Torsdag: Kreativ dag, Billard og kaffemik.
  • Fredag: Filmvisning.

Derudover arrangerer Oasen turarrangementer, bingo og foredrag.

Da aktiviteterne drives af frivillige, skal du kunne klare dig selv og selv sørge for transporten.

Kontakt aktivitetscenteret for at blive deltager på et eller flere af holdene.

Er du medlem på Oasen kan du også benytte tilbuddene på Hamlet.

Villa Helle
Fredensvej 5A
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 18 13

E-mail: oasen@firma.tele.dk

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 10.00-13.00.

På Aktivitetscenter Oasen kontakter du formand Mogens Bøeg-Jensen for at blive medlem enten ved at møde op på Oasen mellem kl. 10.00 og 13.00 eller sende ham en mail på oasen@firma.tele.dk

Medlemmer kan benytte både Aktivitetscentret Hamlet og Aktivitetscentret Oasen. Det koster 121 kr. månedligt at være medlem (2021-priser). Beløbet bliver opkrævet via pensionen af Udbetaling Danmark.

På Aktivitetscentret Oasen melder du dig ud ved at kontakte formand Mogens Bøeg-Jensen på Oasen ved at møde op på Oasen.

For at du kan blive udmeldt, skal du oplyse dit cpr. nr., så der kan rettes henvendelse i forhold til ændring af udbetaling af pensionen.

Udmelding skal ske senest den 5. i måneden, hvor der så i slutningen af måneden opkræves den sidste betaling. Sker udmeldingen efter den 5. i en måned, vil der forekomme opkrævning ved udgangen af måneden samt efterfølgende måned.

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Telefon: 25 31 29 38
Mail: frivillig@helsingor.dk